Počítačové siete

Slaboprúdové riešenia

IT a OZE servis

CIEĽ: Vodík

Obnoviteľné zdroje energie

Elektromobilita