Sídlo:
TopSoft BSB s.r.o.
nám. gen. M. R. Štefánika 336
906 13 Brezová pod Bradlom

Prevádzka (poštová adresa):
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
tel.: +421 2 601 018 11
mail: info@topsoft.sk


Obchod:
tel.: + 421 2 601 018 11
mobile: +421 917 475 701
mail: info@topsoft.sk


Servisné stredisko:
tel.: + 421 2 601 018 20
mobile: +421 905 647424
servis@topsoft.sk

Logistika:
tel.: +421 2 601 018 19
mobile: +421 905 636 322
logistik@topsoft.sk


Fakturačné údaje

TopSoft BSB s.r.o.
nám. M. R. Štefánika 336
906 13 Brezová pod Bradlom

IČO: 36301001
DIČ: 2020189204
IČ DPH: SK2020189204
Tatrabanka: 2625430771/1100
IBAN: SK8411000000002625430771

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 18763/R