Podstatné vlastnosti systému verejného ozvučenia (VO) sú zrozumiteľnosť hlásení, jeho dostatočná hlasitosť, možnosť pripojenia a spolupráce s elektronickými zabezpečovacími a protipožiarnymi systémami (EZS a EPS), vysoká spoľahlivosť počas dlhodobej prevádzky nezávislosť na výpadku siete, hudba na pozadí, rozdelenie reproduktorov na skupiny (zóny) a tzv. nútený posluch.

Dôležitou vlastnosťou ozvučovacích systémov, ktoré majú byť použité ako evakuační rozhlas, je splnenie normy pre núdzové zvukové systémy EN 60849. Tuto normu splňuje evakuační systémy Plena Voice Alarm System a Praesideo od spoločnosti BOSCH.