V administratívnych budovách, výrobných závodoch, počítačových centrách a v ďalších častiach budov sú vždy oblasti, ktoré majú mimoriadnu hodnotu, a preto je nutné ich zabezpečiť proti požiaru. Jednou z najvyšších priorít je samozrejme ochrana ľudí a majetku, ale dôležitá je taktiež ochrana nemateriálnych hodnôt. Pokiaľ dôjde pri požiari k strate týchto nehmotných statkov, budúcnosť a prosperita firmy býva často veľmi ohrozená .

Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) je súbor zostávajúci z riadiacej ústredne, hlásičov a ďalších doplňujúcich zariadení. Naša spoločnosť má licenciu na montáž EPS značky BOSCH a osobitné oprávnenie na zabudovanie – inštaláciu požiarnotechnického zariadenia do stavby – adresovateľný systém SIEMENS – Sinteso TM.