Priemyselná televízia alebo uzavretý televízny okruh , je spôsob televízneho prenosu na krátke vzdialenosti, zvyčajne po kábli, pričom sa televízny prenos používa na iné účely ako na prenos programu.

Tieto systémy sa používajú predovšetkým na bezpečnostné účely (monitorovanie priestorov v snahe o zamedzenie krádežiam, vandalizmu a iným formám kriminality napr. v obchodných domoch, dopravných prostriedkoch, uliciach a mnohých ďalších priestoroch s masovým pohybom ľudí) a ďalej na diaľkové sledovanie rôznych automatizovaných procesov v priemysle.

Dodávame a inštalujeme záznamové zariadenia spoločnosti HIKVISION a kamery rôznych výrobcov podľa požiadaviek klienta a podmienok inštalácie.