Návrh a následná realizácia A/V učební začína obhliadkou priestorov naším projektovým manažérom. Ďalším krokom je návrh technológií a cenová ponuka. Po odsúhlasení s investorom sa naplánuje samotná realizácia, ktorú zabezpečujú naši vyškolení technici. Nižšie Vám ponúkame niekoľko našich realizácií.