Svet energie sa mení a vodík je jednou z energií, ktoré predstavujú cestu na riešenie problémov čistej dopravy: zníženie emisií skleníkových plynov, znečistenie v mestách a závislosť od fosílnych palív.

Automobily, lietadlá, člny a vlaky – ak chceme udržať zvýšenie priemerných globálnych teplôt v rámci cieľa 2 ° C, musíme čo najskôr prestať používať pohon na báze uhľovodíkov. Tento zásadný energetický posun sa začal vo všetkých oblastiach dopravy a výroby energie. Vodík je jednoduché, čisté a efektívne riešenie, ale iba hromadná výroba môže znížiť jeho náklady.

Naša spoločnosť sa rozhodla zaoberať problematikou výroby vodíka pomocou obnoviteľných zdrojov energie (OZE), jeho uskladnením a následnou distribúciou do automobilov. Snažíme sa v spolupráci s investormi vybudovať v SR malú tankovaciu stanicu, do ktorej by sa vodík vyrábal prostredníctvom fotovoltickej elektrárne s tým, že do systému by bol zaradený aj vodíkový článok, na ktorom by sa dali robiť malé experimenty.

HYUNDAI Nexo, dojazd 666 km, nulové emisie

Prvé vodíkové elektrické vozidlá boli uvedené na trh v roku 2013 (Hyundai ix35, Toyota Mirai). V porovnaní so 100% elektrickými modelmi sú tieto vozidlá vhodné na cestovanie na veľké vzdialenosti. Na dobitie kapacity s predĺženým doletom 500 km je potrebných menej ako päť minút. Pri použití nevytvárajú žiadne znečistenie: nulové skleníkové plyny, nulové častice a nulový hluk.