Naša spoločnosť sa zoberá obnoviteľnými zdrojmi energie od roku 2009. Zameriavame sa hlavne na fotovoltické elektrárne (FTVE), no v poslednej dobe sme sa začali zaoberať kombináciou FTVE a výroby vodíka (H2), ktorý považujeme za správny smer v oblasti čistých energií. V roku 2011 sme zrealizovali prvé inštalácie FTVE, neskôr sme inštalovali rôzne hybridné a ostrovné systémy vrátane batériových úložísk, podľa požiadaviek klientov. Zabezpečujeme taktiež technickú a legislatívnu správu FTVE pre klientov. Viacej informácií získate na našej stránke www.zelena-domacnostiam.com.

Tu si môžete pozrieť naše inštalácie:

Sme servisným partnerom spoločnosti